Tagi

, ,

00 Figures of Speech. The Architectural Sculpture of Warsaw 1918–1970 exhibition view artdoneFigury retoryczne. Warszawska rzeźba architektoniczna 1918-1970 / Figures of Speech. The Architectural Sculpture of Warsaw 1918–1970, widok wystawy / exhibition view, Królikarnia, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa / Warsaw, foto: artdone

Figury retoryczne. Warszawska rzeźba architektoniczna 1918-1970 / Figures of Speech. The Architectural Sculpture of Warsaw 1918–1970 – 14.06.2015-11.10.2015 – Królikarnia, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa / Warsaw