Tagi

, , , ,

Ingres – 24.11.2015-27.03.2016 – Prado, Madryt / Madrid