Tagi

, , ,

K. L. Haenchen,  Jeanne Mammen w swojej pracowni w Berlinie / Jeanne Mammen in her studio in Berlin, ok. / ca. 1946-47

Jeanne Mammen. Die Beobachterin: Retrospektive 1910-1975 / Jeanne Mammen. The Observer: Retrospective 1910–1975 – 06.10.2017-15.01.2018 – Berlinische Galerie, Berlin