Taszyzm = Wolność, widok wystawy / exhibition view, Fundacja Stefana Gierowskiego, Warszawa / Warsaw

Taszyzm = Wolność – 12.10.2018-20.12.2018 – Fundacja Stefana Gierowskiego, Warszawa / Warsaw