Tagi

, , ,

por. video Maria Jarema exhibition 2018

Jaremianka. Zostaję w tym teatrze. Podoba mi się tu / Jaremianka. I’m staying in this theatre. I like it here, widok wystawy / exhibition view, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka / Centre for the Documentation of the Art of Tadeusz Kantor Cricoteka, Kraków / Cracow, foto: artdone

Jaremianka. Zostaję w tym teatrze. Podoba mi się tu / Jaremianka. I’m staying in this theatre. I like it here – 22.09.2018-17.02.2019 – Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka / Centre for the Documentation of the Art of Tadeusz Kantor Cricoteka, Kraków / Cracow