por. video ‚Composing the Space. Sculptures in the Avant-garde’ exhibitionKomponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy / Composing the Space. Sculptures in the Avant-garde, widok wystawy / exhibition view, Muzeum Sztuki, ms2, Łódź, foto: artdone

Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy / Composing the Space. Sculptures in the Avant-garde – 04.10.2019-02.02.2020 – Muzeum Sztuki w Łodzi, ms2, Łódź