Tagi

Zapraszam na blisko trzy godziny spotkania z impresjonizmem w postaci wykładów nagranych dla studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej. Zawieszenie zajęć, w związku z epidemią koronawirusa, wymusiło przeniesienie ich do rzeczywistości wirtualnej. Przede wszystkim chciałbym podziękować władzom uczelni za możliwość publicznego udostępnienia wykładów. Pierwsza seria dotyczy jednego z najpopularniejszych i szeroko lubianych kierunków w sztuce. W związku z charakterem wykładów na nagraniach poznajemy podstawowe informacje dotyczące impresjonizmu. Jednak w niektórych popularnych opracowaniach pojawia się sporo nieścisłości, a nawet błędów przy okazji tego tematu. Data początku impresjonizmu, kryteria przynależności do tego ugrupowania czy zbyt szeroko traktowana definicja są przyczyną wielu nieporozumień. Liczę, że nagrania pozwolą wyjaśnić i uporządkować informacje na ten temat.

Wykłady można oglądać oddzielnie, ale pomyślane są jako całość, który pozwoli zapoznać się z maksymalnie szerokim materiałem ilustracyjnym. Część pierwsza – wprowadzająca – dotyczy genezy kierunku, jego historii i zasadniczych cech. Ciekawostką jest, że przy okazji przeglądu wystaw odbywających się od 1874 do 1886 roku, pokazywane przeze mnie dzieła rzeczywiście pojawiły się na kolejnych ekspozycjach.

Następne części to prezentacja najważniejszych przedstawicieli impresjonizmu. W drugiej są to Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir i Camille Pissarro. Trzecia poświęcona jest twórczości Alfreda Sisley’a, Berthe’y Morisot, Mary Cassat. Na szczególną uwagę zasługuje postać Gustave’a Caillebotte’a, który dość długo z racji specyfiki swoich dzieł nie był zaliczany do kanonu impresjonizmu. Na koniec poznajemy dokonania Edgara Degasa, który choć należał do najważniejszych przedstawicieli tego kierunku, różnił się od kolegów w kilku zasadniczych sprawach.

W planach jest jeszcze publikacja nagrań dotyczących postimpresjonizmu, w tym o van Goghu i Gauguinie (por. post Postimpresjonizm. Wykłady), a także symbolizmu i secesji, tak aby ukazać, na ile to możliwe, pełną panoramę zjawisk w sztuce europejskiej końca XIX wieku.

Zapraszam do wysłuchania i oglądania.

Przemysław Głowacki (artdone)