Tagi

,

por. video Luca Giordano exhibition 2019 oraz galeria Luca Giordano w Paryżu II

Luca Giordano (1634-1705). Le triomphe de la peinture napolitaine / Luca Giordano (1634-1705). The Triumph of Neapolitan Painting, widok wystawy / exhibition view, Petit Palais, Paryż / Paris, foto: artdone

Luca Giordano (1634-1705). Le triomphe de la peinture napolitaine / Luca Giordano (1634-1705). The Triumph of Neapolitan Painting – 14.11.2019-23.02.2020 – Petit Palais, Paryż / Paris

Luca Giordano, dalla Natura alla Pittura – 08.10.2020-10.01.2021 przedłużona / extended 11.04.2021 – Museo e Real Bosco di Capodimonte, Neapol / Naples