Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Władysław Strzemiński (przypisane / attributed to), Organizacja produkcji jest zwycięstwem nad ustrojem kapitalistycznym / Organization of Production Is Victory over the Capitalist Order, ok. / ca. 1920-21, plakat / poster

Engineer, Agitator, Constructor: The Artist Reinvented – 10.05.2020-12.09.2020 przełożona / postoponed 13.12.2020-10.04.2021 – The Museum of Modern Art (MoMA), Nowy Jork / New York