Tagi

, , ,

por. galeria Obrazy Edvarda Muncha w Thielska Galleriet

Edvard Munch, Pocałunek IV / The Kiss IV, 1902, drzeworyt / woodcut

Thielska Galleriet / The Thiel Gallery, Sztokholm / Stockholm