Tagi

, ,

Archeomoderna. Polska sztuka nowoczesna i mity państwotwórcze / Archeomoderne. Polish Modern Art and State-Building Myths, widok wystawy / exhibition view, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin

Archeomoderna. Polska sztuka nowoczesna i mity państwotwórcze / Archeomoderne. Polish Modern Art and State-Building Myths – 13.03.2021-16.05.2021 – Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin